IMPROVISING HANDS IMPROVISING MINDS

Een mixedmedia 'totaal'-project met documentaire-film, videoinstallatie, geïmproviseerde muziek, foto's,
interviews & geprojecteerde teksten.

IMPROVISERENDE HANDEN,
GEÏMPROVISEERDE MUZIEK

En wéér heeft ideeënkunstenares en muzikant
Bernadette van Beurten een opmerkelijk project onder handen. Was het eerst een onderzoek naar de invloeden van straatgeluiden (verkeer, carillon) op improviserende muzikanten en het versmelten van hun muziek met geluiden van buitenaf, was het daarna een intrigerend project waarbij Utrechtse blazers in beeld en geluid die
ene, voor hen favoriete noot  produceerden, nu gaat het
om een diepgravende speurtocht naar wat er gebeurt bij
het improviseren van musici.

http://www.twitter.com http://www.twitter.com
fb_png yt_png twitter_png flickr_png
tjitze_hfd_wit
esmee_hfd_wit
corrie_hfd_wit