IDEEËNKUNSTENAAR EN MUZIKANT BERNADETTE VAN BEURTEN LAAT ZICH VOOR DIT PROJECT INSPIREREN DOOR DRIE DINGEN

1. De uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek uit 2008 betreffende de hersenactiviteit van jazz- en improviserende musici.

2. Het mystieke van het spontaan ‘verzinnen’ van muziek, een proces dat zich afspeelt in het hoofd, en het verklanken ervan door het bespelen van een instrument; het gaat dus om de relatie hersenen-handen. Van Beurten gaat op zoek naar de relatie bij improviserende muzikanten.

3. De belevingswereld van de improviserende muzikant tijdens het improviseren.MUZIEK VAN BINNENUIT : HERSENEN & IMPROVISATIE

Bij wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd wat er in de hersenen gebeurt als muzikanten genoteerde muziek spelen. Daarna is geregistreerd wat er in het hoofd gebeurt wanneer er vrij wordt geïmproviseerd.
Eenvoudig gezegd gebeurt het volgende: als jazzmuzikanten improviseren worden hersengebieden die met zelfcontrole te maken hebben, gedeactiveerd en gebieden die met creativiteit te maken hebben, geactiveerd.
Deze losgemaakte toestand kan vergeleken worden met bijvoorbeeld, dromen, meditatie en geïnspireerde creativiteit in het algemeen.

Bekijk de video van het wetenschappelijk onderzoek van neurochirurg en muzikant Charles Limb van de Hopkins University in Baltimore >klik hier

 

HERSENEN EN HANDEN


Is muziek ‘bedacht’ voordat de handen haar uitvoeren, hoe is de relatie tussen hersenen en handen,wordt elk detail van een improvisatie in een miniem onderdeel van een seconde naar de handen ‘gestuurd’ en hoe werkt dat met in het hoofd opgeslagen en vaker gehoorde of gespeelde notenreeksen?
Al deze vragen (en waarschijnlijk nog meer!) worden aan de improviserende muzikanten gesteld.
Kunnen zij beschrijven in welke ‘state of mind’ zij verkeren als zij improviseren?
Kunnen ze iets zeggen over de link tussen hersenen en handen?
Gebeurt het weleens dat  handen de hersenen verrassen, met andere woorden: lijken de handen onafhankelijk dingen te doen?

HET FENOMEEN CREATIVITEIT

Van Beurten wil met dit project een discussie op gang brengen over creativiteit in het algemeen,  en die van improviserende muzikanten in het bijzonder.
De ervaringen van acht professionele jazzmuzikanten zijn uitgewerkt in video-, film-, fotobeelden, interviews en teksten. 
Ze wil in beeld brengen wat eigenlijk niet in beeld te brengen is. Zoals zij het zelf zegt: ”Ik ga proberen het onzichtbare 'zichtbaar' te maken”.

logo_ro_ip
S