IMPROVISING HANDS IMPROVISING MINDS

Een mixedmedia 'totaal'-project met documentaire-film, videoinstallatie, geïmproviseerde muziek, foto's,
interviews & geprojecteerde teksten.

IMPROVISERENDE HANDEN,
GEÏMPROVISEERDE MUZIEK

En wéér heeft ideeënkunstenares en muzikant
Bernadette van Beurten een opmerkelijk project onder handen. Was het eerst een onderzoek naar de invloeden van straatgeluiden (verkeer, carillon) op improviserende muzikanten en het versmelten van hun muziek met geluiden van buitenaf, was het daarna een intrigerend project waarbij Utrechtse blazers in beeld en geluid die
ene, voor hen favoriete noot  produceerden, nu gaat het
om een diepgravende speurtocht naar wat er gebeurt bij
het improviseren van musici.

Links musici

Ab Baars

Corrie van Binsbergen
Ad Colen
Mark Alban Lotz


Esmèe Olthuis
Nikos Tsilogiannis
Albert van Veendaal
Tjitze Vogel
nikos_hfd
mark_hfd