IMPROVISING HANDS IMPROVISING MINDS

Een mixedmedia 'totaal'-project met documentaire-film, videoinstallatie, geïmproviseerde muziek, foto's,
interviews & geprojecteerde teksten.

IMPROVISERENDE HANDEN,
GEÏMPROVISEERDE MUZIEK

En wéér heeft ideeënkunstenares en muzikant
Bernadette van Beurten een opmerkelijk project onder handen. Was het eerst een onderzoek naar de invloeden van straatgeluiden (verkeer, carillon) op improviserende muzikanten en het versmelten van hun muziek met geluiden van buitenaf, was het daarna een intrigerend project waarbij Utrechtse blazers in beeld en geluid die
ene, voor hen favoriete noot  produceerden, nu gaat het
om een diepgravende speurtocht naar wat er gebeurt bij
het improviseren van musici.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK CHARLES LIMB

Musician and researcher Charles Limb wondered how the brain works during musical improvisation -- so he put jazz musicians and rappers in an fMRI to find out. What he and his team found has deep implications for our understanding of creativity of all kinds.

braincellen